เกี่ยวกับ

The Asia Digital Alliance (ADA) คือการร่วมมือกันของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และนักวิชาการ ที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมบนอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้และยังปลอดภัยอีกด้วย

โลกดิจิตอลและโลกออฟไลน์กำลังบรรจบเข้าหากันในอัตราเร่งด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ ที่ช่วยขยายโอกาสให้ชาวเน็ตได้มีปฏิสัมพันธ์กับโลกกว้างและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร ซื้อขายแลกเปลี่ยน และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ น่าเสียดายที่ตัวตนบนโลกอินเตอร์เน็ตควบคู่กับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลอันรวดเร็วและข้อกำหนดกฏระเบียบอันล้าสมัยเปิดช่องให้ธุรกิจหลบเลี่ยงความรับผิดชอบ ได้สร้างโลกอินเตอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแก่ผู้บริโภค การฉ้อโกง ต้มตุ๋น ปล่อยมัลแวร์ โจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล โฆษณาชวนเชื่อ เป็นเพียงอันตรายบางส่วนที่พบเห็นในมุมมืดของอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ในการสืบสวน การเปิดเผย และอภิปรายกันถึงความเสี่ยงเหล่านี้ ADA มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างชุมชนบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมชาวเน็ตโดยเฉพาะเยาวชนให้รู้จักปกป้องตัวเอง และพัฒนานิสัยการค้นหาและเรียกดูข้อมูลให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ADA พร้อมใจกันพยายามทำให้สาธารณชนและผู้ออกนโยบายทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตเผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน เราสามารถช่วยกันส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมบนโลกดิจิตอลปลอดภัยและน่าเชื่อถือขึ้นได้

เข้าร่วมกับเรา และมาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของเราวันนี้