ความรับผิดชอบขององค์กร

ความเข้าใจในโลกอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องของเราในระดับตื้นๆ ประกอบกับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลอันรวดเร็วและข้อกำหนดกฏระเบียบอันล้าสมัยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่ออาชญากรไซเบอร์และคนร้ายเข้ามาหาประโยชน์ เราไม่อาจทนเห็นคุณค่าของมันถูกลดทอนลงเพราะคนเลวเพียงไม่กี่คนได้

รัฐบาลมีบทบาทในการกำหนดและบังคับใช้มาตรฐานด้านพฤติกรรมและการพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในชุมชนออนไลน์เช่นเดียวกับหน้าที่ในสิ่งแวดล้อมแบบออฟไลน์ รูปแบบของอินเตอร์เน็ตที่ไร้พรมแดนอาจทำให้บรรทัดฐานของหน้าที่และความรับผิดชอบเหล่านี้พร่ามัว แต่ถึงกระนั้นภาครัฐก็ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาความปลอดภัยให้ชาวเน็ต การมีกฏระเบียบมากเกินไปอาจเหนี่ยวรั้งการเกิดนวัตกรรม แต่หากไม่คำนึงถึงความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ของผู้บริโภคให้ครอบคลุม และทึกทักว่าตลาดจะพบคำตอบของปัญหา นับเป็นการกำกับดูแลที่ขาดความรับผิดชอบ แต่ความรับผิดชอบนั้นไม่ควรตกอยู่ที่รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว

ชุมชนบนอินเตอร์เน็ตต้องเคลื่อนไหวในกรอบกฏเกณฑ์ที่ชัดเจน เราทุกคนล้วนมีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้น มีกลุ่มบริษัทในเครือด้านเทคโนโลยีที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลบางแห่งที่มีธุรกิจผูกขาดในระบบนิเวศบนอินเตอร์เน็ต ความมั่งคั่งและอิทธิพลควรมาพร้อมกับจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ…. ไม่เพียงเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราต้องคอยกระตุ้นเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงบทบาทด้านจริยธรรมที่มาพร้อมกับอำนาจและอิทธิพลดังกล่าวด้วย พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้อินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัย โปร่งใส และเข้าถึงได้ง่ายเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น:

  • ธุรกิจด้านเทคโนโลยีมีบทบาทช่วยเรื่องความโปร่งใสและให้ความกระจ่างได้มากขึ้นในคุณลักษณะต่างๆ ที่นำเสนอผู้บริโภค ทำให้พวกเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้น และจัดให้มีฟังก์ชันให้เลือกเอาออกแบบง่ายๆ เผื่อในกรณีที่ผู้บริโภครู้สึกไม่สะดวก ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะรู้ตัวว่าความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาถูกดึงออกไปเมื่อใด ยกตัวอย่างเช่น เวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ฟรี”, ปลั๊กอิน หรือบริการอื่น พวกเขาไม่ควรต้องลุยฝ่ากองหน้าเอกสารเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฏหมายมากมายเพื่อพบว่าพวกเขาตกลงสัญญาว่าให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
  • เครื่องมือค้นหา บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น ควรต้องรับผิดชอบการนำเสนอโฆษณาบนหน้าเพจที่เผยแพร่ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฏหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการแบ่งรายได้จากการโฆษณากับเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้อัปโหลดเนื้อหาผิดกฏหมาย ถ้าอัลกอริทึ่มหรือบอตของบริษัทเทคโนโลยีไร้ประสิทธิภาพในการระบุตัวผู้ร้าย ควรจัดให้มีทีมงานที่สามารถดำเนินนโยบายและมาตรการป้องกันที่ใช้การได้ผลแทน ไม่มีใครคาดหวังให้บริษัทเทคโนโลยีเป็นตำรวจบนอินเตอร์เน็ต แต่พวกเขาสามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมเชิงรุกในทีมเฝ้าระวังที่จะช่วยปกป้องผู้ใช้งานของเขาเองได้
  • วิดีโอหรือข้อความที่คุกคามหรือสนับสนุนการก่อการร้ายเป็นการฝ่าฝืนกฏเกณฑ์การใช้งานของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์หลักๆ อยู่แล้ว ไม่มีบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบใดต้องการส่งเสริมความรุนแรงดังกล่าว แต่เนื้อหาเช่นนั้นยังคงพบเห็นได้ทั่วไป บรรดาบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทรอดูท่าทีและหวังพึ่งรัฐบาลให้เข้ามาระบุปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหามากกว่าจะเข้าหารัฐบาล และอธิบายถึงสิ่งที่สามารถทำได้ เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาคือผู้ที่รู้จักแพลตฟอร์มของตัวเองดีกว่าใคร และรู้ดีว่าทางแก้ปัญหาเชิงเทคนิควิธีใดมีประสิทธิภาพที่สุด

สุขภาพและความปลอดภัยมักจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการออกแบบและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สิ่งแวดล้อมออนไลน์ก็น่าจะไม่ต่างกัน ถ้ามีการเชื่อมต่อก็ควรมีการป้องกัน

thumbnail of Follow the Money Report – Mike Weatherley MP[3]

 

thumbnail of Mike_Weatherley_Report_Search Engines and Piracy a