ความรับผิดชอบของบุคคล

เพื่อให้อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างที่เราต้องการให้เป็น เราทุกคนต้องร่วมมือกัน อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่า เราในฐานะผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด

เราอาจถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากนโยบายเป้าหมายของผู้ให้บริการและเครือข่ายการโฆษณาที่เก็บข้อมูลของเรา บางครั้งอาจได้รับการปฏิบัติราวกับว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเป็นค่าตอบแทนที่ยุติธรรมสำหรับบริการ ‘ฟรี’ ที่พวกเราพอใจ บางครั้งอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อตัวตนของเราถูกเปิดเผยโดยที่เราไม่ได้อนุญาต

เราอาจเป็นผู้เสียหายจากการปองร้ายหรือความประมาทของคนอื่น เช่น กรณีที่ธนาคาร ร้านค้าปลีก หรือแม้แต่สถานที่ราชการถูกแฮ็คข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลสู่สาธารณะ ความรับผิดชอบในส่วนนี้ตกเป็นของผู้ประกอบการและรัฐบาล ไม่เพียงต้องป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าว แต่อย่างน้อยต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อมีการละเมิดข้อมูลเช่นนั้นเกิดขึ้น กฏหมายและกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต้องมีการแก้ไข โดยกำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการละเมิดต่อบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม เราที่เป็นชุมชนอินเตอร์เน็ตสามารถควบคุมและรับผิดชอบได้มากมายหลายทาง เราสามารถควบคุมรหัสผ่านที่เราใช้ และสิ่งที่เราพูด และการใช้งานบนสื่อสังคมของเรา เราสามารถรับผิดชอบด้วยการระแวดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าเราใช้เทคโนโลยีในแบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น นอกจากนี้เรายังสามารถรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ของเราได้ และปรับปรุงนิสัยการใช้งานออนไลน์ของเราเพื่อช่วยป้องกันการละเมิดความปลอดภัย

อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเยาวชน (และผู้เยาว์) อยู่เสมอ ทั้งยังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และกับชุมชนบนอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคมเช่นนี้มีประโยชน์หลายประการ แต่เราต้องไม่ลืมหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและคุณธรรมพื้นฐานที่ทำให้โลกของเรามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม คุณค่าเหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้ามและเพิกเฉยในโลกดิจิตอล เราต้องแน่ใจว่าสถานะออนไลน์ของคุณดีสำหรับเรา – ไม่ทำร้ายเรา

อินเตอร์เน็ตเป็นของพวกเราทุกคน เราทุกคนได้รับประโยชน์จากมัน และเรามีหน้าที่ปกป้องมันร่วมกัน

การให้สัมภาษณ์กับ…

Ysrael Diloy

Senior Advocacy Officer, Stairway Foundation, Philippines

The ADA interviews Ysrael Diloy, Senior Advocacy Officer, Stairway Foundation, Philippines.

In this interview, we discuss online safety and the Stairway Foundation’s CyberSafe program.

Read the full interview here.