Mạng Internet Tự do và Cởi mở

Mạng Internet cần phải “tự do và cởi mở” như trong khái niệm tự do về chính trị – là khi các quyền con người và tự do ngôn luận được tôn trọng, và tự do về kinh tế – như khi tự do cạnh tranh trên thị trường. Trên thực tế, mạng Internet phụ thuộc vào những giá trị cốt lõi này.

Một môi trường Internet ít sự cấp phép hơn, tức là khi các cá nhân có thể tự do điều khiển và tổng hợp hoặc lấy sản phẩm và tài sản sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần sự cho phép hay thanh toán (khi cần thanh toán), chỉ có thể dẫn đến các hậu quả về kinh tế và xã hội khiến toàn bộ người tiêu dùng kỹ thuật số sẽ phải chịu ảnh hưởng dây chuyền. Bất tôn trọng quy định của pháp luật sẽ phá hủy nền thương mại và loại bỏ động lực đầu tư – một điều hết sức quan trọng cho sự cải tiến và tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, việc là một công dân kỹ thuật số mẫu mực và duy trì sự tôn trọng lành mạnh đối với quy định của pháp luật sẽ không làm phá vỡ mạng Internet, kiềm chế sự cải tiến hay gây ảnh hưởng đe dọa đối với tự do ngôn luận. Chúng ta không thể đứng yên nhìn các giá trị đang bị bào mòn bởi một vài kẻ xấu. Cộng đồng Internet cần sống trong phạm vi một bộ quy tắc rõ ràng và tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm.

Một số doanh nghiệp rất giàu có và quyền lực, họ có các yếu tố độc quyền của hệ sinh thái Internet. Đi cùng với sự giàu có và quyền lực đó nên là một tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm giải trình lớn hơn… và không chỉ là đối với các cổ đông của họ. Chúng ta cần liên tục nhắc họ về vai trò đạo đức đi kèm với quyền lực và tầm ảnh hưởng như vậy.

Cùng nhau chúng ta sẽ có thể thúc đẩy một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.

Liên minh Kỹ thuật số Châu Á (ADA – Asia Digital Alliance) chủ trương ủng hộ một môi trường Internet an toàn và dễ tiếp cận. Một môi trường làm phong phú cuộc sống của chúng ta và trở thành một cửa sổ dẫn ra thế giới giao thương, học hỏi và hiểu biết.