Trách nhiệm Cá nhân

Để mạng Internet trở thành môi trường dễ tiếp cận và an toàn theo ý muốn của chúng ta, thì tất cả chúng ta phải hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, chúng ta cần chấp nhận một thực tế rằng, với tư cách người dùng Internet, chúng ta không có quyền kiểm soát hoàn toàn.

Chúng ta dễ bị xâm phạm về quyền riêng tư do các chính sách nhắm đối tượng của các nhà cung cấp dịch vụ và các mạng quảng cáo thu thập thông tin của chúng ta. Có lẽ, chịu sự đối xử như những điểm dữ liệu là cách bù trừ công bằng cho một số dịch vụ “miễn phí” mà chúng ta được hưởng. Cũng có lẽ không phải vậy, đặc biệt là khi quyền giấu tên của chúng ta bị đem ra buôn bán mà không được chúng ta cho phép.

Chúng ta có thể trở thành nạn nhân của sự ác ý hay bất cẩn của người khác, chẳng hạn như khi một ngân hàng, một nhà bán lẻ, hay thậm chí một cơ quan chính phủ bị xâm nhập hệ thống và thông tin cá nhân của mọi người trở thành đối tượng bị buôn bán công khai. Trách nhiệm ở đây thuộc về các công ty và chính phủ, để không chỉ ngăn chặn các vụ tấn công mạng như vậy, mà ít nhất cũng phải thông báo cho chúng ta khi những vụ xâm phạm dữ liệu như vậy xảy ra. Luật pháp và các quy định cần được sửa đổi để yêu cầu các công ty phải tiết lộ những vụ xâm phạm dữ liệu cho bất kỳ ai có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều điều mà chúng ta, cộng đồng mạng Internet, có thể kiểm soát và chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể kiểm soát các mật khẩu mình sử dụng cũng như những điều chúng ta nói và cách chúng ta hành xử trên mạng xã hội. Chúng ta có thể chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chúng ta sử dụng công nghệ theo cách không làm tổn hại đến người khác. Chúng ta cũng có thể chịu trách nhiệm về sự riêng tư trên mạng của chính mình và điều chỉnh thói quen vào mạng của mình để giúp ngăn ngừa các vụ xâm phạm bảo mật.

Mạng Internet đang không ngừng thay đổi cách sống và tương tác giữa những người trẻ tuổi (và không trẻ lắm) với nhau cũng như với cộng đồng Internet rộng hơn. Sự chuyển đổi khuôn mẫu xã hội này có nhiều ích lợi, nhưng chúng ta không thể quên trách nhiệm xã hội cũng như sự tôn trọng khuôn phép cơ bản giúp thế giới vật chất luôn là một môi trường hoạt động bình thường. Chúng ta không nên coi nhẹ và bỏ qua những giá trị này trong thế giới kỹ thuật số. Chúng ta cần đảm bảo rằng sự hiện diện trực tuyến của chúng ta là để giúp ích cho bản thân – chứ không phải gây bất lợi cho mình.

Mạng Internet thuộc về tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ Internet và việc bảo vệ Internet là trách nhiệm chung của chúng ta.

Một cuộc phỏng vấn với…

Ysrael Diloy

Senior Advocacy Officer, Stairway Foundation, Philippines

The ADA interviews Ysrael Diloy, Senior Advocacy Officer, Stairway Foundation, Philippines.

In this interview, we discuss online safety and the Stairway Foundation’s CyberSafe program.

Read the full interview here.